Blandat

Se till att satsa på ett riktigt bra avvikelsehanteringssystem

Att ha ett avvikelsehanteringssystem är en god idé. Har du behov av ett avvikelsehanteringssystem så finns det ett som heter KEYnet. Detta system är riktigt bra att använda för en mängd olika sorters avvikelser. I detta system kan du:

  • Rapportera in
  • Kategorisera
  • Åtgärda
  • Följa upp
  • Förebygga

Inom en hel del företag så förekommer det en del olika typer av avvikelser. Då gäller det att ha ett system där dessa kan tas om hand. Genom att använda dig av KEYnet, så riskerar inget att falla mellan stolarna och du kan dela arbetet med flera kollegor som kan nå samma ärenden.

Bra system för att hantera avvikelser

Om du satsar på KEYnet avvikelsehanteringssystem så får du en hel del bra funktioner. Det underlättar då du ska rapportera in vad som skett samt att det underlättar då du ska åtgärda avvikelsen. KEYnet är i sig ett smart ärendehanteringssystem, där detta avvikelsehanteringssystem ingår. En vanlig avvikelse är reklamationer. Dessa kan du hantera på ett smart sätt via detta system, så väl som att även externa parter kan göra det.

Satsa på KEYnet

KEYnet har många bra moduler som du kan ha nytta av, inte bara avvikelsehantering. Bland annat kan du få tillgång till intranät, ärendesystem, få assistans kring din hemsida eller din e-handel och mycket mer. Med hjälp av detta system kan du arbeta flödesbaserat och underlätta jobbet för dig och de du arbetar tillsammans med. Vill du veta mer, så besök då keynet.se och läs mer om detta eller ta kontakt med dem så berättar de mer.